Kraftalliansen

Kraftalliansen er et samarbeid for lokale kraftleverandører. Samarbeidet er en arena for samhold og fellesskap, hvor partnerne styrker hverandre ved å utveksle erfaringer, ideer og kunnskap.  

Kraftalliansen sørger for stordrift gjennom tilrettelegging av digitale og immaterielle tjenester for partnerne og deres kunder.

Kraftalliansen